Новинка 2017 року. Актуально для ВНЗ України

   full 138 img

У монографії досліджено теоретичні засади та практичні аспекти фінансування ДВНЗ України. Розкрито роль та значення вищої освіти у формуванні та розвитку системи еко­номіки знань, визначено особ­ливості фінансування цих установ. Проаналізовано зазначену систему та запропоновано шляхи її модер­нізації.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, державних служ­бовців та широке коло читачів, які цікавляться актуальними проб­ле­мами фінансування державних вищих навчальних закладів в України.

Скачать шаблоны joomla 3.4.